kirker

Kirker fortæller historie om den tid, de er bygget i, og nogle af de bedst bevarede kirker har i flere hundrede år været samlingspunkt for mennesker og vigtige begivenheder. Kirker er derfor en stor del af vores kulturarv, og er vurderet til at have den højeste bevaringsværdi i samfundet. Når en kirke skal restaureres eller ombygges, er der ofte mange håndværksmæssige detaljer, arkitektoniske greb og traditionelle byggeskikke, som er vigtige at værne om for at sikre kirkens værdi for eftertiden.

Vi kan blandt andet rådgive om:

  • Drift og vedligeholdelse af kirkebygning
  • Kirkerenovering
  • Kirkebyggeri

Vi arbejder ud fra en helhedstænkning, som, udover de bygningsfysiske forhold, også omfatter respekten for mennesket og handlingen, som bygningerne er skabt til. Vores tværfaglige bredde og interesse for kirken giver os mulighed for at tænke kirkebyggeri ind i en større sammenhæng.


Vi tilbyder altid et gratis og uforpligtende møde eller tilbud – kontakt os her.